REGULAMIN KONKURSU „VILLA MIODULA”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest Poland Exclusive UG z siedzibą : Zu den vier Flöthen 5a 40822 Mettmann/NIEMCY www.polandexclusive.com/pl/ (dalej zwanym„Organizatorem”), a Fundatorem nagrody głównej jest Villa Miodula ul. Mocarni 17, 34-511 Koscielisko (dalej zwanym „Fundatorem”) http://www.villamiodula.pl

1.2. Ogłoszenie Konkursowe zostanie przeprowadzone na stronie fanpage Poland Exclusive UG, Zu den vier Flöthen 5a 40822 Mettmann/NIEMCY w serwisie społecznościowym Facebook (dalej zwanym „Serwis Facebook”), dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/polandex

1.3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 września 2014 r. o godzinie 09:00 i zakończy
2 października 2014 r. o godzinie 12:00 („Czas Trwania Konkursu”). Wzięcie udziału w Konkursie będzie możliwe każdego dnia przypadającego w Czasie Trwania Konkursu, aż do jego zakończenia w dniu 2 października 2014 r. do godziny 12:00.

1.4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE :

2.1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki :

2.1.1. Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2. Posiada własne konto w Serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe dane osobowe;

2.1.3. Skorzystała już lub skorzysta z opcji „Lubię to” w Serwisie Facebook na stronie fanpage Organizatora oraz Fundatora

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy Organizatora oraz Fundatora. Pod pojęciem Pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.

3. PRZEBIEG KONKURSU I SPOSÓB PRZYDZIELENIA NAGRODY

3.1. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie i przesłanie jej na adres e -mail : info@polandexclusive.com . W wiadomości należy podać prawidłową odpowiedź na pytanie oraz Imię i Nazwisko jak i nr telefonu osoby wysyłającej prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe. Pozyskane w ten sposób dane osobowe mają charakter tzw. zbioru doraźnego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.

Pytanie Konkursowe :


Podaj dokładnie nazwy wszystkich Apartamentów znajdujących się w Villi Miodula mieszczącej się przy ul. Mocarni 17, 34-511 Koscielisko ?


3.2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Promocji wykonać dodatkowo następujące czynności:

3.2.1. Polubcić stronę Fundatora  https://www.facebook.com/pages/Villa-Miodula/184341648253672?sk=timeline ( osoby które polubiły już wczśniej fanpage nie muszą wykonywać tej czynności ponownie )

3.2.2. Polubcić stronę Organizatora  https://www.facebook.com/polandex ( osoby które polubiły już wczśniej fanpage nie muszą wykonywać tej czynności ponownie )

3.2.3. Informacji na temat Apartamentów należy poszukiwać na stronie internetowej Fundatora : http://www.villamiodula.pl

3.3. Każdy Uczestnik Konkursu może brać w nim udział tylko jeden raz w Czasie Trwania Konkursu.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwanie treści wulgarnych i naruszających zasady współżycia społecznego.

3.5. Zwycięzcę konkursu podczas losowania wyłoni Poland Exclusive UG z siedzibą Zu den vier Flöthen 5a 40822 Mettmann/NIEMCY

4. NAGRODA

4.1. Nagrodą w konkursie jest pobyt na dwie doby dla dwóch osób w Villi Miodula w Ekskluzywnym Apartamencie nr 11 ul. Mocarni 17, 34-511 Koscielisko.

4.2. Termin realizacji nagrody/pobytu to termin od 10.10 do 12.10.2014 r. Wartość nagrody to 2.200 Pln . Podatek od wartości nagrody opłaca Zwycięzca Konkursu.

4.3. Zwycięzca po zakończeniu losowania zostanie niezwłocznie poinformowany o wygranej drogą mailową na jego adres e-mail w dniu 02.10.2014 r. do godziny 18:00.

5. ODBIÓR NAGRÓD

5.1. Nagroda zostanie przesłana w postaci voucheru / zaproszenia ( wersja elektroniczna ) Uczestnikowi Konkursu, a zarazem Zwycięscy na jego adres e-mail, który uzyskał do niej prawo. Informacja o wygranej zostanie przekazana Zwycięscy w dniu zakończenia konkursu tj 02.10.2014 godziny 18.00.

5.2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce, a także o zamianę przydzielonej nagrody na inną nagrodę rzeczową oraz zmiany terminu pobytu w Ekskluzywnym Apartamencie nr 11 przy ul. Mocarni 17, 34-511 Koscielisko Villa Miodula jako nagrody głównej w konkursie.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z ogłoszeniem Konkursu należy przesyłać na piśmie wraz z uzasadnieniem listem poleconym na adres: Poland Exclusive UG, Zu den vier Flöthen 5a 40822 Mettmann/NIEMCY).

6.2.Reklamacje dotyczące spraw związanych z pobytem w Ekskluzywnym Apartamencie należy przesyłać na piśmie wraz z uzasadnieniem listem poleconym na adres Villa Miodula, ul. Mocarni 17, 34-511 Koscielisko.

6.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich doręczenia listem poleconym Organizatorowi lub Fundatorowi.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

7.2. Regulamin jest dostępny na stronie: http://polandexclusive.com/konkurs-villa-miodula23092014

7.3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do otrzymania nagrody.

7.4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z Serwisem Facebook.

7.5. Adresatem informacji/danych/odpowiedzi na pytanie wysłanych przez uczestników Konkursu jest wyłącznie Organizator, a nie Serwis Facebook.


Appartement № 11

ul. Mocarni 17, 34-511 Kościelisko/Zakopane